Velkommen til
ungdomsportalen
i Surnadal

Her finn du informasjon om tilbod for ungdom.

Aktivitetstilbod

Aktivitetstilbod

Ei oversikt over aktiviteter for ungdommen i Surnadal.

Ungdomsteamet

Ungdomsteamet

Ungdomsteamet er et gratis lavterskeltilbud for ungdom i Surnadal i alderen 13-20 år. Ungdomsteamet har fokus på forebygging av psykiske helseplager, rus og kriminalitet.

Klubben

Klubben

Juniorklubb for ungdom mellom 10 og 13 år, og ungdomsklubb med fritidsaktivitet for ungdom mellom 14 og 16 år i klubben sine lokaler på Frivilligsentralen.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet

Ungdommen sitt talerøyr i kommunen. Dei som sit i rådet skal uttala seg om planar og saker som vedkjem ungdomen. Dei kan og sjølve ta opp saker som dei ønskjer å få handsama i formannskapet eller kommunestyret.